Свържете се с нас

Местоположение

Кинг Гас България
с.Ведраре
ул. "12-та" №15
(на влизане в ляво - портала на завода)
общ.Карлово, обл.Пловдивска
Телефон:
888 384 041

Свържете се с нас