Свържете се с нас

Местоположение

Кинг България ЕООД
с.Ведраре
ул. "12-та" №15
(на влизане в ляво - портала на завода)
общ.Карлово, обл.Пловдивска
Телефон:
0889 73 51 94

Отваря в
8,30

Свържете се с нас