За нас

Кинг България ЕООД

с. Ведраре община Карлово

тел. 0889 73 51 94  

тел. 0895 36 60 06